palkki

Parikkala & Saari: Lintupaikat - Birding Places

Galleria
Gallery
Lintuharrastajan päiväkirja
Birders diary
www.lintumaalari.net
www.birdpaintings.net
www.ornio.net

Lintupaikat
Places
Matkat
Trips
Videot
Videos
Linkit
Links
Yhteystiedot
Contact
Teksti © Hanna & Janne Aalto


PARIKKALAN LINTUPAIKAT


Sammallampi

Sammallampi on kuin mini-Siikalahti. Lajisto on pitkälti sama mutta lammen pienuudesta johtuen vähälukuisampi. Sammallammen pohjoispäässä on mäen rinteeseen rakennettu torni.
Käänny kuutostieltä Kolmikannantielle. Kolmikannantietä ajetaan vajaa kilometri ja oikealle tulee viitta lintutorni. Jätä auto tien toisella puolella olevan maston vieressä olevalle parkkialueelle. Halkopinoilta lähtee polku alas kohti rantaa.
Sammallammella pesii mm. kaulushaikara, joutsen, ruskosuohaukkoja ja luhtahuitteja.
Harvinaisuuksista paikalla on havaittu mm. niittysuohaukka, ruokosirkkalintu ja valkopäätiainen.

Rautalahti

Rautalahti on aivan valtatie 6:n vieressä. Aja Särkisalmelta noin 7 kilometriä Joensuun suuntaan. Kun näet Rautalahti-viitan tien oikealla puolella, valmistaudu ajamaan tien vasemmalla puolella olevalle parkkipaikalle. Parkkipaikka on suunnilleen lintutornin kohdalla.
Rautalahti on jäänyt umpipussiksi kun Joensuun rata rakennettiin. Lahti on rehevöitynyt ja matala. Varsinaista kahlaajalietettä ei ole kuin vähän. Rautalahti on parhaimmillaan keväällä ja aivan alkukesästä. Toukokuun alussa sinne kertyy suuret määrät joutsenia ja saattaapa joukosta löytyä pikkujoutsenkin. Alkukesästä se on erinomainen yölaulajapaikka. Varsinkin lahden pohjoisrannoilla on yölaulajien suosimia biotooppeja.

Särkisalmi

Simpeleen järven kaksi osaa toisiinsa yhdistävä Särkisalmi on hyvä lintupaikka alkukeväällä, kun muut vesistöt ovat vielä jäässä. Lähes kaikki muuttolinnut saapuvat ensin Särkisalmelle. Siinä on sulaa lähes läpi talven.
Särkisalmen sulan pääsee parhaiten tarkastamaan, kun etelästä valtatie kuutosta pitkin tultaessa käännytään juuri ennen salmea vasemmalle, isolle parkkipaikalle. Kiipeä varovasti (!) junaradan yli rannassa sijaitsevalle levikkeelle.
Myöhemmin keväällä Särkisalmella voi seurata varsinkin arktisten lintujen kevätmuuttoa, joka osin ohjautuu juuri Särkisalmen yli. Muuttajia ovat esimerkiksi vesilinnut ja hanhet sekä joskus myös kahlaajat ja kihut.
Muuttoa voi parhaiten seurata lahden pohjoislaidalta mattolaiturilta. Käänny Särkisalmen kylälle ja aja muutamia satoja metrejä. Käänny heti tasoristeyksen jälkeen vasemmalle mattolaiturille menevälle uralle.
Kesällä Särkisalmella on hyviä yölaulajamaastoja. Parhaat paikat ovat radan varressa Särkisalmen eteläpuolella. Särkisalmella pesii runsaasti härkälintuja ja silkkiuikkuja sekä monia vesilintulajeja.
Harvinaisuuksista Särkisalmella on havaittu mm. kolmen haahkalajin parvi sekä avosettiparvi.

Pohjanranta

Pohjanranta on matala Pienen Rautjärven lahti. Aja 6-tietä Akonpohjan ohi. Puolentoista kilometrin päässä Akonpohjasta käänny kohti Tarnalaa ja heti ensimmäisestä risteyksestä oikealle. Parkkipaikka on teiden risteyksessä. Ennen toista maataloa lähtee polku tornille.
Rannalla laidunnetaan lehmiä ja ne pitävätkin rannan kasvillisuuden matalana kahlaajarantana. Pohjanranta on hyvä kahlaajapaikka keväisin. Se on alueen parhaimpia paikkoja mm. jänkäsirriäisen havaitsemiseen. Jänkäsirriäisiä kannattaa etsiä aivan toukokuun lopulla ja kesäkuun alkupäivinä. Huhtikuussa Pohjarannan matala lahti kerää paljon vesilintuja.
Havaittuja harvinaisuuksia mm. kiljukotka, punajalkahaukka, arosuohaukka, tundrakurppelo, rantakurvi, lampiviklo ja heinäkurppa.

Tarassiinlahti

Tarassiinlahti sijaitsee Mikkolanniemellä ja on Pienen Rautjärven lahtia. Sinne pääsee ajamalla 6-tietä Akonpohjan ohi. Puolentoista kilometrin päässä Akonpohjasta käänny oikealle Tarnalaan. Tarnalan kohdalla käänny oikeaan kohti Mikkolanniemeä. Lintutorni on rakennettu rantaan. Auton voi jättää tien ja pellon välissä olevalle levikkeelle.
Lahti on hienon maalaismaiseman ympäröimää. Tornista on näkymät varsin laajalle alueelle, joten se soveltuu myös muuton seurantaan. Keväällä lahden rantamat houkuttelevat kahlaajia ja vesilintuja. Varsinkin huhtikuussa ensimmäisiin suliin kertyy paljon sorsia.
Torni on myös perinteisesti menestynyt hienosti Tornien Taisto -kisassa ollen useana vuonna, Siikalahden tapaan, maamme parhaita sisämaatorneja.
Harvinaisuuksia: arosuohaukka, kiljukotka, merihanhi, lyhytnokkahanhi, lampiviklo jne.

Akonpohja

Akonpohjassa Suuren Rautjärven rannalla sijaitsee Saaren kolmas ja vanhin lintutorni. Käänny kuutostieltä etelästä tultaessa ensimmäiselle Akonpohjaan johtavalle tielle. Käänny heti ensimmäisestä risteyksestä kohti koulua. Aja koulun ohi ja käänny seuraavasta risteyksestä oikealle. Vajaan puolen kilometrin ajon jälkeen oikealle tulee parkkipaikka, johon voi jättää auton. Torni on vajaan sadan metrin päässä parkkipaikasta.
Harvinaisuuksia ovat olleet esimerkiksi jalohaikara sekä allihaahka.

Vaaranmäki

Vaaranmäen uudehko näköalatorni rakennettiin talkoovoimin pari vuotta sitten.
Torni sijaitsee aivan Saaren kirkon kupeessa olevalla mäellä, joten paikalle löytää seuraamalla Saari kko -opasteita. Perillä auton voi jättää hautausmaan parkkipaikalle, jonka kohdalta lähtee polku mäelle ja tornille.
Vaaranmäen tornista on upeat näkymät, joten paikka on pääasiassa erinomainen petolintujen staijaamiseen. Tornista onkin havaittu jo arokotka, kiljukotka, arosuohaukka sekä varsin mukavia summia muita muuttavia petolintuja. Tornista luulisi myös arktisten lintujen muuton näkyvän erinomaisesti.

Kummun näkötorni

Kummun näkötorni on entinen rajavartioston vartiotorni, joka on nyt pystytetty hyvälle muuttoreitille.
Kummun tornista on hyvä näkyvyys kaikkiin ilmansuuntiin ja parin kilometrin päässä koillisessa siintää suuri Pyhäjärvi.
Torni löytyy kääntymällä Kummun kylältä Lentteentielle, Pian näkyykin pieni viitta, joka kertoo, että pieni vasemmalle kääntyvä hiekkatie vie kyläkodalle ja lintutornille.


Takaisin Lintupaikat-sivulle